Projekty

Nákup technologie pro novou pekárnu (červenec 2014)

Zadávací dokumentaci včetně příloh k výběrovému řízení naleznete na níže uvedeném odkazu:

Výběrové řízení společnosti INTERHOTEL LABE – F s.r.o

Předmětem výběrového řízení jsou stavební opatření týkající se zateplení obvodového pláště budovy, výměny oken a vstupních dveří a zateplení střechy objektu. Zateplení svislých obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem (fasádním polystyrénem a minerální vlnou) tl. 120 mm, tak aby výsledný koeficient UN byl 0,24 až 0,26W/m2/K, výměna oken, tak aby výsledný koeficient UN byl 1,2 W/m2/K, výměna venkovních dveří, tak aby výsledný koeficient UN byl 1,4 W/m2/K, zateplení střechy deskami ze stabilizovaného polystyrénu tl. 16 cm s nakašírovanou hydroizolační vrstvou, tak aby výsledný koeficient UN byl menší než 0,20 W/m2/K.

Výběrové řízení společnosti ORGREZ

Předmětem výběrového řízení je realizace zakázky na stavební úpravy týkající se zateplení fasády, výměny některých stávajících výplní otvorů spojených se změnou jejich rozměrů, bourací práce, zahrnující bourání otvorů v obvodových stěnách (zdivo z pórobetonu), bourání příček (zdivo z pórobetonu), odstranění stávajícího keramického obkladu v místnostech toalet a sprch, demontáž stávajících zařizovacích předmětů, stávajícího oplechování vnějších parapetů, demontáž prvků na fasádě, odstranění střešního souvrství a veškeré stavební práce spojené se zbudováním nové nástavby a jejím funkčním propojením se stávající stavbou.